Chemia fizyczna BARDZO POTRZEBUJE POMOCY. Mógłby ktoś mi to wytłumaczyć ?????

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Chemia fizyczna BARDZO POTRZEBUJE POMOCY...
Napisano 04-03-2015 21:17
, przez panbam
1. Skład suchego powietrza w pobliżu ziemi (w % objętościowych) jest następujący: 78,06% N2,
20,98% O2, 93%Ar, 0,03% CO2. Obliczyć średnią masę molową powietrza, gęstość w warunkach
normalnych, wyrazić jego skład w % wagowych.
2. Jaką objętość zajmuje 3,01×1020 cząsteczek azotu w warunkach normalnych?
3. Rozpuszczono 25g węglanu potasu w 100g wody i otrzymano roztwór o gęsto ści 1,19g/cm3
.
Obliczyć:
a) % wagowy substancji,
b) stężenie molowe,
c) u łamek molowy węglanu potasu i wody.
4. Ile moli, ile cząsteczek znajduje się w 1m3
gazu doskona łego w warunkach normalnych?
5. Obliczyć, jaką objęto ść zajmuje 10 moli gazu doskona łego w warunkach standardowych?
6. Obliczyć ułamek wagowy, u łamek molowy, % molowy wodnego roztworu NaOH zawierającego
44% wag. NaOH.
7. Pewną ilość gazu, która zajmowała objętość 800cm3
w 17o
C oziębiono do –20o
C (bez zmiany
ciśnienia). Obliczyć objętość gazu w tej temperaturze.
8. Gęstość siarkowodoru w warunkach normalnych wynosi 1,54g/cm3
. Obliczyć gęstość tego gazu
wtemperaturze 20o
C i pod ciśnieniem 102kPa.
pytanie:
odpowiedź: