Podatek

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Podatek...
Napisano 27-05-2005 10:33
, przez Basior27
Podatek - co to jest , cechy , funkcje , rodzaje
Pojecia : Płatnik , podatnik , przedmiot opodatkowania ,podstawa opodatkowania.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek...
Napisano 12-07-2020 14:48:59
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek...
Napisano 27-05-2005 11:02
, przez efcia86
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html
http://www.bankier.pl/narzedzia/slownik/index.html
http://www.bankier.pl/fo/podatki/narzedzia/slownik/?haslo=534
http://www.biznespartner.pl/index.php?id=489
http://prace.sciaga.pl/33726.html
http://www.biznespartner.pl/index.php?id=786
Podatki - to przymusowe, bezzwrotne i ...
Napisano 31-05-2005 13:31
Podatki - to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne nałożone przez państwo na podatnika (os. fizyczną lub prawną) w celu uzyskania dochodów dla pokrycia wydatków związanych z zadaniami państwa.

Funkcje podatków:

1. Fiskalna - dostarczenie państwu dochodów.
2. Redystrybucyjna - podatki mogą być wykorzystywane jako narzędzie korekty dochodów różnych grup społecznych. Spełnia się to w Polsce poprzez progresywną skalę podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Stabilizacyjna - podatki pełnią rolę instrumentu polityki gospodarczej państwa.
4. Motywacyjna - polega na ukierunkowaniu działalności podmiotów gospodarczych zgodnie ze strategią rozwoju przyjętą przez kraj (ulgi, zniżki).


Wiecej: http://www.gielda.traugutt.net/economics_4.php
Nie wiem czy jeszcze jest Ci to ...
Napisano 31-05-2005 20:57
Nie wiem czy jeszcze jest Ci to potrzebne, no ale napisze Ci :)
Mimo że masz już odpowiedzi to napisze Ci tak jak ja się uczyłam tego :)

PODATKI- są to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne, ogólne świadczenia nakładane i pobierane przez państwo ( i inne związki publicznoprawne) na podstawie przepisów prawnych określających wysokości, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania.

FUNKCJE:
a) tradycyjny podział:
- fiskalna- wyraża się w dostarczaniu za pośrednictwem podatku dochodów publicznych
- pozafiskalna- wyraża się w wykorzystaniu podatków do potrzeb oddziaływania przez państwo na życie gospodarcze i społeczne
b) współczesny podział:
- alokacyjna – wyraża się w oddziaływaniu za ich pomocą na zmiany w strukturze wytworzonego produktu krajowego brutto
- stabilizacyjna- wyraża się w oddziaływaniu za pomocą podatków na stabilizację makroekonomiczną (całą gospodarkę), wyrażającą się w zapewnieniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy możliwie pełnym zatrudnieniu czynników produkcji, zrównoważonym bilansie płatniczym i ustabilizowanym ogólnym poziomie cen
- redystrybucyjna- wyraża się w oddziaływaniu za pomocą podatków na rozkład dochodów ukształtowanych w wyniku gry sił rynkowych (popytu, podaży i ceny)

CECHY:
a) forma pieniężna
b) przymusowy charakter
c) bezzwrotność
d) nieodpłatność podatków
e) ogólność podatków

RODZAJE:
a) ze względu na przedmiot:
- podatki dochodowe
- ---||--- majątkowe
- ---||--- od przychodów
- ---||--- od wydatków (konsumpcyjne)
b) ze względu na relację między podatnikiem a ciężarem podatkowym:
- bezpośrednie
- pośrednie
c) według budżetu przeznaczenia
- państwowe
- samorządowe

PODATNIKAMI mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które obciążone są świadczeniem podatkowym.

PŁATNICY PODATKÓW to podmioty zobowiązane ustawowo do obliczenia podatku, potrącenia z należności podatnika i zapłaty organowi finansowemu w określonym terminie.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA to określony w danej ustawie podatkowej stan faktyczny (sprzedaż towarów), który rodzi (tworzy) obowiązek podatkowy. Np. sprzedaż towarów i usług, osiągane dochody

PODSTAWA OPODATKOWANIA to wyrażony wartościowo lub ilościowo przedmiot opodatkowania.
pytanie:
odpowiedź: