Podatek od nieruchomości

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Zadaj własne pytanie

<

Podatek od nieruchomości...
Napisano 23-01-2005 19:29
Czy muszę płacić podatek od nieruchomości w części obiektu, w którym nie prowadzę działalności gospodarczej?
Jest to obiekt przemysłowy.
Najlepiej byłoby dowiedzieć sie od ...
Napisano 30-09-2020 11:17:32
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Najlepiej byłoby dowiedzieć sie od ...
Napisano 31-03-2005 14:10
, przez Jerzy
Najlepiej byłoby dowiedzieć sie od doradcy podatkowego
Co mozna samemu sprawdzić?
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej."
Wiecej
http://firma.onet.pl/1282,1103143,poradnik.html

"Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością gospodarczą."
Więcej
http://www.infoobywatel.gov.pl/sf/4_1/4_1_2/4_1_2_11/

" Gruntami, budynkami i budowlami związanymi z przeprowadzaniem działalności gospodarczej są grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyłączeniem sytuacji gdy przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych (art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy). "
Więcej
http://www.zalewo.pl/cdijz/rfinansow/nieruchomosci.htm
pytanie:
odpowiedź: