Systematyka świata żywego

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Systematyka świata żywego...
Napisano 14-08-2005 19:52
, przez mork
Ponieważ wiele osób o to pyta a w internecie można odszukać wiele błędnych wypowiedzi na ten temat postanowiłem zamieścić systematykę organizmów żywych. systematyka, którą tu przytoczę oparta jest na tradycyjnym systemie Linneusza ale jest też oparta o najnowsze badania w dziedzinie genetyki, anatomii i fizjologii. Wiem, że różnić się ona może od tej, którą można spotkać w niektórych podręcznikach akademickich np. u Szweykowskich niemniej jednak jest ona wymagana np. w liceum na profilu biologicznym i potem na maturze.

A więc:
Wyróżnia się obecnie 5 królestw (Regnum):
*Procaryota (bezjądrowe)
*Protisty (Protista albo Protoctista)
*Rośliny zielone (Plantae)
*Grzyby (Fungi, Mycota)
*Zwierzęta (Animalia albo Zoa)
---------------------------------------------------------------------------
Królestwa te podzielono dalej na jednostki niższe

Królestwo: Procaryota
.Podkrólestwo: Archeany (Archea)
.Podkrólestwo: Eubakterie (Eubacteria)

Eubakterie dzielą się na: sinice (Cyanobacteria), promieniowce (Actinomycetes), krętki (Spirochaetae), proteobakterie (Proteobacteria)
---------------------------------------------------------------------------
Królestwo: Protisty (Protista)
..Typ: Krasnorosty (Rhodophyta)
..Typ: Zielenice (Chlorophyta)
Stramenopile
..Typ: Złotowiciowce (Chrysophyta)
..Typ: Okrzemki (Bacillariophyta)
..Typ: Lęgniowce (Oomycota)
..Typ: Brunatnice: (Phaeophyta)
Alweolaty
..Typ: Tobołki (Dinoflagellata)
..Typ: Sporowce (Sporozoa)
..Typ: Orzęski (Ciliata)
Euglenozoa
..Typ: Klejnotki (Euglenida)
..Typ: Świdrowce (Kinetoplastida)
Sarkodowe
..Typ: Ameby (Amoebozoa)
..Typ: Otwornice (Foraminifera)
..Typ: Śluzorośla (Myxomycota)
..Typ: Promienionóżki (Actinopoda)

Królestwo Protistów łączy w sobie glony (Algae), pierwotniaki (Protozoa) i niektóre bardzo prymitywne grzyby.
---------------------------------------------------------------------------
Ogólny podział królestwa roślin.
W najnowszych systematykach w celu ujednolicenia nazewnictwa roślin i zwierząt zamiast nazwy gromada w odniesieniu do roślin używa się też określenia typ. Ja używam tutaj jednak określenia gromada ale jak ktoś chce może sobie zamienić i też powinno to być uznane.
Systematyka roślin nie ejst do tej pory jednoznacznie ustalona ale jak pisałem wyżej podaję taką jaka jest w najnowszych podręcznikach do liceum np w podręczniku wydawnictwa operon.

[b]Królestwo: Rośliny (Plantae)
..Gromada/Typ: Ryniofity (+Rhyniophyta)
..Gromada: Zosterofilofity (+Zosterophyllophyta)
..Gromada: Mszaki (Bryophyta)
..Gromada: Glewiki (Anthocerophyta)
..Gromada: Widłakowe (Lycophyta)
..Gromada: Psylotowe (Psylotophyta/PSilotophyta)
..Gromada: Trymerofity (+Trimerophyta)
..Gromada: Skrzypowe (Sphenophyta)
..Gromada: Kladoksylony (+Cladoxylophyta)
..Gromada: Paprociowe (Pterophyta)
Nasienne (często wyróżniane jako nadgromada
..Gromada: Pranagozalążkowe (+Progymnospermophyta)
..Gromada: Nagozalążkowe drobnolistne (Coniferophyta)
..Gromada: Nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophyta)
..Gromada: Okrytozalążkowe (Magnoliophyta)

Uwagi:
PRosze nei mylić psylotowych z psylofitami gdyż są to 2 różne grupy roślin
Glewiki zwykle zaliczano do mszaków ale ostatnio zaczęto traktować je jako oddzielną gromadę ponieważ są one traktowane jako najbardziej prymitywne.
---------------------------------------------------------------------------
Podział mszaków
Gromada: Mszaki (Bryophyta)
..Klasa: Porostnicowe (Marchantiopsida)
..Klasa: Jungermaniowe (Jungermanniopsida)
..Klasa: Mchy (Bryopsida)
....Torfowce (Spangnidae)
....Prątniki (Bryidae)
....Płonniki (Polytrichidae)

Porostnicowe i jungermaniowe bywają też nieraz nazywane wątrobowcami.
---------------------------------------------------------------------------
Podział paprotników (uwzględniłem tylko niektóre gromady/typy)

Paprotniki są w ym momencie sztuczną jednostką systematyczną ponieważ okazało się, że zaliczane kiedyś do paprotników widłaki, skrzypy i paprociowe mają odmienne pochodzenie i dlatego zlikwidowano gromadę paprotniki a należące do niej klasy zostały podniesione do nazyw gromady. JEdnak określenie paprotniki jest stosowane do dzisiaj jako nazwa nieformalna.

..Gromada: Widłakowe (Lycophyta)
....Klasa: Widłaki jednakozarodnikowe (Lycopsida)
....Klasa: Widłaki różnozarodnikowe (Isoetopsida)
....Klasa: Widliczki (Selaginellopsida)
..Gromada: Skrzypowe (Sphenophyta)
....Klasa: Skrzypy (Sphenopsida)
..Gromada: Paprociowe (Pterophyta)
....Klasa: Paprocie (Pteropsida)

Często też Lycopsida bywają nazywane po prostu widłakami a Isoetopsida poryblinami.
---------------------------------------------------------------------------
Systematyka roślin nasiennych

..Gromada: Nagozalążkowe drobnolistne (Coniferophyta)
....Klasa: Miłorzębowe (Ginkgopsida)
....Klasa: Kordaitowe (+Cordaitopsida)
....Klasa: Szpilkowe (Coniferopsida)
..Gromada: Nagozalążkowe wielkolistne (Cycadophyta)
....Klasa: Paprocie nasienne (+Pteridospermopsida)
....Klasa: Sagowce (Cycadopsida)
....Klasa: Benetyty (+Bennettitopsida)
....Klasa: Gniotowe (Gnetopsida)
..Gromada: Okrytozalążkowe (Magnoliophyta)
....Klasa: Jednoliścienne (Liliopsida)
....Klasa: Dwuliścienne (Magnoliopsida)
---------------------------------------------------------------------------
Królestwo: Grzyby (Fungi)
..Typ: Skoczkowce (Chytridiomycota)
....Klasa: Skoczki (Chytridiomycetes)
..Typ: Sprzężniowe/Sprzężniowce (Zygomycota)
....Klasa: Sprzężniaki (Zygomycetes)
..Typ: Grzyby podstawkowe (Basidiomycota)
....Klasa: Podstawczaki (Basidiomycetes)
......Podklasa: Podstawczaki złożonopodstawkowe (Phragmobasidiomycetidae)
......Podklasa: Podstawczaki pojedyńczopodstawkowe (Homobasidiomycetidae)
..Typ: Grzyby workowe (Ascomycota)
....Klasa: Workowce (Ascomycetes)
..Typ: Grzyby niedoskonałe (Deuteromycota / Fungi imperfecti)
---------------------------------------------------------------------------
Podział królestwa zwierząt...
Napisano 08-07-2020 16:16:00
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Podział królestwa zwierząt...
Napisano 14-08-2005 21:05
, przez mork
Podział królestwa zwierząt

Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
..Typ: Gąbki (Porifera)
Tkankowce
..Typ: Parzydełkowce (Cnidaria)
..Typ: Żebropławy (Acnidaria)
Protostomia-pierwouste
..Typ: Płazińce (Platyhelminthes)
..Typ: Wrotki (Rotifera)
..Typ: Pierścienice (Annelida)
..Typ: Mięczaki (Mollusca)
..Typ: Mszywioły (Bryozoa)
..Typ: Nicienie (Nematoda)
..Typ: Stawonogi (Arthropoda)
Deuterostomia (wtórouste)
..Typ: Szkarłupnie (Echinodermata)
..Typ: Strunowce (Chordata)

Uwagi: nie istnieją już typy: jamochłony i obleńce. Parzydełkowce, żebropławy a także wrotki i nicienie podniesiono do rangi typów.
---------------------------------------------------------------------------
Typ:Gąbki (Porifera)
..Gromada: Archeocjaty (+Archeocyatha)
..Gromada: Gąbki pospolite (Demospongiae)
..Gromada: Gąbki wapienne (Calcarea)
..Gromada: Gąbki krzemionkowe (Hexactinellida)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Parzydełkowce (Cnidaria)
..Gromada: Stułbiopławy (Hydrozoa)
....Rząd: Rurkopławy (Siphonophora)
....Rząd: Stułbiowce (Hydroida)
..Gromada: Krążkopławy (Scyphozoa)
....Rząd:Słupomeduzy (Sauromedusae)
....Rząd: Koronowce (Coronatae)
....Rząd: Korzeniogębe (Rhizostomeae)
....Rząd: Płatomeduzy (Lobomedusae) ttuaj należy chełbia modra
..Gromada: Kostkowce/Kostkomeduzy (Cuzozoa)
..Gromada: Koralowce (Anthozoa)
...Podgromada: Koralen sześciopromienne (Hexacorallia)
....Rząd: Ukwiały (Actiniaria)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Żebropławy (Acnidaria)
..Gromada: Ramieniowe (Tentaculifera)
..Gromada: Bezramieniowe (Nuda)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Płazińce (Platyhelminthes)
..Gromada: Wirki (Tubellaria)
....Rząd: Wirki bezjelitowe
....Rząd: Wirki prostojelitowe
....Rząd: Wirki trójjelitowe
....Rząd: Wirki wielojelitowe
..Gromada Skrzelowce/Przywry zewnętrzne (Digenea)
..Gromada: Przywry wnętrzniaki
..Gromada: Tasiemce (Cestoda)
...Podgromada: Tasiemce nieczłonowane (Cestodaria)
...Podgromada: Tasiemce członowane (Eucestoda)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Pierścienice (Annelida)
..Gromada: Wieloszczety (Polychaeta)
..Gromada: Skąposzczety (Oligochaeta)
..Gromada: Pijawki (Hirudinea)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Stawonogi (Arthropoda) (bez podtypów)
..Gromada: Trylobity (+Trilobita)
..Gromada: Pajęczaki (Arachnida)
....Rząd: Skorpiony (Scorpionidea)
....Rząd: Pająki (Aranea)
....Rząd: Kosarze (Opilionida)
....Rząd: Roztocza (Acarina)
..Gromada: Staroraki (Merostomata)
..Gromada: Skorupiaki (Crustacea)
....Rząd: Skrzelonogi (Brachnipoda)
....Rząd: Małżoraczki (Ostracoda)
....Rąd: Widłonogi (Decapoda)
..Gromada: Wije (Myriapoda)
..Gromada: Owady (Insecta)
...Podgromada: Owady bezskrzydłe (Apterygota)
...Podgromada: Uskrzydlone (Pterygota)
....Rząd: Wszy (Anoplura)-->wtórna utrata skrzydeł
....Rząd:Ważki (Odonata)
....Rząd: Karaczany (Blattodea)
....Rząd: Termity (Isoptera)
....Rząd: Pchły (Siphonaptera)
....Rząd: Motyle (Lepidoptera)
....Rząd: Chrząszcze (Coleoptera)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Mięczaki (Mollusca)
.Podtyp: Obunerwce (Aculifera)
..Gromada: Chitony (Polyplacophora)
..Gromada: Bruzdobrzuchy (Solenogastres)
.Podtyp: Muszlowce (Conchifera)
..Gromada: Jednotarczowce (Monoplacophora)
..Gromada: Ślimaki (Gastropoda)
..Gromada: Łódkogoni (Scaphopoda)
..Głowonogi (Cephalopoda)
..Gromada: Małże (Bivalvia)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Szkarłupnie (Echinodermata)
..Gromada: Liliowce (Crinoidea)
..Gromada: Rozgwiazdy (Asteroidea)
..Gromada: Wężowidła (Ophiuroidea)
..Gromada: Jeżowce (Echinoidea)
..Gromada: Strzykwy (Holothurioidea)
---------------------------------------------------------------------------
Typ: Strunowce (Chordata)
.Podtyp: Osłonice (Tunicata)
.Podtyp: Bezczaszkowce (Acrania)
.Podtyp: Kręgowce (Vertebrata)
Bezżuchwowce (Agnatha)
..Gromada: Kręgouste (Cyclostomata)
Żuchwowce (Gnathostomata)
..Gromada: Ryby (Pisces)
..Gromada: Płazy (Amphibia)
..Gromada: Gady (Reptilia)
..Gromada: Ptaki (Aves)
..Gromada: Ssaki (Mammalia)
---------------------------------------------------------------------------
Nadgromada: Bezżuchwowce (Agnatha)
..Gromada: Krągłouste (Cyclostomata)
....Rząd: Śluzicokształtne (Myxiniformes)
....Rząd: Minogokształtne (Pteromyzoniformes)
---------------------------------------------------------------------------
Nadgromada: Żuchwowce (Gnathostomata)
..Gromada: Tarczowce (+Placodermi)
..Gromada: Fałdopłetwe (+Acanthodi)
..Gromada: Ryby chrzęstne (Chondrichthyes)
....Podgromada: Zrostogłowe (Holocephali)
....Podgromada: Spodouste (Elasmobranchii)
..Gromada: Ryby kostne (Osteichthyes)
....Podgromada: Promieniopłetwe (Actinopterygii)
....Podgromada: Mięśniopłetwe (Sarcopterygii)
---------------------------------------------------------------------------
Systematyka płazów wg Romera. Pochodzi z 1966r. i moze się wydawać bardzo stara ale do dzisiaj jest popularna i stosowana w większości podręczników np u Chudoby, Rajskiego.
Gromada: Płazy (Amphibia)
..Podgromada: Płazy tarczogłowe, labiryntodonty (+Labyrinthodontia)
..Podgromada: Płazy współczesne (Lissamphibia)
....Rząd: Ogoniaste (Urodela)
....Rząd: Beznogonowe (Anura)
....Rząd: Beznogie (Apoda)
---------------------------------------------------------------------------
Gromada: Gady (Reptilia)
..Podgromada: Synapsydy (Sinapsida)
....Rząd: Pelikozaury (+Pelycosauria)
....Rząd: Terapsydy (+Therapsidia)
......Podrząd: Teriodonty (+Theriodontia)
....Rząd: Mezozaury (+Mesosauria)
..Podgromada: Anapsydy (Anapsida)
....Rząd: Kotylozaury (+Cotylosauria)
....Rząd: Żólwie (Chelonia)
..Podgromada: Diapsydy (Diapsida)
....Rząd: Ichtiozaury (+Ichthyosauria)
....Rząd: Tekodonty (+Thecodontia)
......Podrząd: Fytozaury
......Podrząd: Aetozaury
....Rząd: Krokodyle (Crocodilia)
......Rodzina: Krokodylowate
......Rodzina: aligatorowe
......Rodzina: Gawiale
....Rząd: Dinozaury gadziomiedniczne (+Saurischia)
....Rząd: Dinozaury ptasiomiedniczne (+Ornitischia)
....Rząd: Zauropterygie (+Sauropterygia)
....Rząd: Łuskonośne (Squamata)
......Podrząd: Jaszczurki (Sauria)
......Podrząd: Węże (Serpentes)
......Podrząd: Amfisbeny (Amphisbaenidae)
---------------------------------------------------------------------------
Gromada: Ptaki (Aves)
.Podgromada: Praptaki (+Archaeornithes)
.Podgromada: +Enantiornithes (zwane ptakami prymitywnymi)
.Podgromada: Neornithes (ptaki właściwe)
...Nadrząd: paleognatyczne
...Nadrząd: Neognatyczne

Ssytematyka ptaków nie jest jednoznacznie ustalona. Nadrzędy Paleoghanthae i Neognathae wyróżniono m.in na podstawie budowy kości podniebienia ale nie tylko. Wg źródeł z których ja korzystam do Paleognathae należy 8 rzędów: kazuarowe, kiwi, kusaki, nandu, pingwiny srtrusie, mamutaki i moa (te 2 ostatnie są wymarłe). Można też spotkać systematykę w której pingwiny (Sphenisciformes) są neognatyczne a jeszcze inna systematyka podnosi je do rangi nadrzędu obok paleo i neognatycznych. Najpopularniejsza jest chyba systematyka Wetmore'a.
---------------------------------------------------------------------------
Gromada: Ssaki (Mammalia)
..Podgromada: Prassaki (Prototheria)
....Rząd: Stekowce (Monotremata)
..Podgromada: Ssaki właściwe (Theria)
Szczep: Metatheria
....Rząd: Torbacze (Marsupialia)
Szczep Eutheria
....Rząd: Owadożerne (Insectivora)
....Rząd: Nietoperze (Chiroptera)
....Rząd: Latawce (Dermoptera)
....Rząd: Naczelne (Primates)
....Rząd: Gryzonie (Rodentia)
....Rząd: Zajęczaki (Lagomorpha)
....Rząd: Szczerbaki (Edentata)
....Rząd: Drapieżne (Carnivora)
....Rząd: Nieparzystokopytne (Perissodactyla)
....Rząd: Parzystokopytne (Artiodactyla)
....Rząd: Walenie (Cetacea)
....Rząd: Syreny (Sirenia)
....Rząd: Trąbowce (Proboscidea)

Czekam na wasze pytania i propozycje.
systematyka nicieni...
Napisano 19-08-2005 23:10
, przez mork
systematyka nicieni
Typ: Nicienie (Nematoda/Nematodes)
Secernentea
...Rząd: Ascaroidea
...Rząd: Rhabditoidea
...Rząd: Spirurida
Adenophora
należą tu włośnie i włosogłówki, nerkowiec
pytanie:
odpowiedź: