prośba o tłumaczenie na język rosyjski - ulubiona pora roku

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

prośba o tłumaczenie na język rosyjski...
Napisano 07-05-2006 12:53
, przez maluszek5
Hej, pilnie potrzebuję (najpóźniej do środy - 10 maja)tłumaczenie poniższego tekstu na język rosyjski -wrazie jakiś zmian bardzo prosze o ich wskazanie, odpowiedz najlepiej na adres zwrotny [email protected]
Niestety nie jestem w stanie samodzielnie tego zrobić
Z góry dzikuję za pomoc i poświecony czas na to
Agata

1.Które z miast rosyjskich podoba Ci się najbardziej: Moskwa czy San-Peterrsubrg.
2.Opisz swoją ulubioną porę roku.


Wiosna, lato, jesień i zima – każda pora roku ma swój urok. Jedni najbardziej lubią gorące lato, inni mroźną zimę, niektórzy zaś kolorową jesień, a moją ulubioną porą roku jest wiosna.
Wiosna, przychodzi po białej i mroźnej zimie, która otula wszystko puchową pierzynką w głębokim śnie. Wiosna jest momentem przebudzenia całej przyrody po zimowym odpoczynku. Do życia budzą się nie tylko drzewa, kwiaty i inne rośliny, ale również zwierzęta i w pewnym sensie my –ludzie. Po długiej zimie z tęsknotą czekam na tę porę roku, kiedy to dzień zaczyna się wydłużać, słońce pozwala mi dłużej cieszyć się jego widokiem i rozkoszować jego ciepłymi promieniami na twarzy.
Jak wygląda wiosna? Z czasów dzieciństwa pamiętam, że wiosna zaczynała się topnieniem Marzanny w rzece – symbolu odchodzącej zimy w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny 21 marca. Czasami bywało tak, iż w tym dniu wiosna już faktycznie była, ale czasami jeszcze trzeba było na nią poczekać. Teraz wiosna zaczyna się dla mnie nie z dniem 21 marca ale wtedy, kiedy pojawiają się jej zwiastuny. Najbardziej charakterystycznymi znakami wiosny są pojawiające się pąki liści na drzewach i krzewach, a w przydomowych ogródkach piękne kwiaty przebiśniegów, sasanek i krokusów, a trochę później tulipanów i żonkili. Wiosna to początek życia na uprawnych polach i pierwsze kiełki wczesnych roślin uprawnych. Wiosną znów zaczyna się zielenić trawa. Otaczający nas świat zmienia swój kolator na zielony, to już koniec – przynajmniej do następnej zimy – zimowej bieli, a częściej brudnej szarości. Wiosna to powrót bocianów i innych ptaków z ciepłych krajów, wiosna to poranny śpiew skowronka i wieczorny rechot żab. Wiosna to też czas pierwszego ciepłego deszczu, przed którym nie mamy ochoty chronić się parasolem, ale wiosna to też czas gwałtownych burz z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Wiosna to też duża zmiana w życiu ludzi. Wreszcie zrzucamy z siebie ciepłe zimowe ubrania i odkrywamy ciało na promienie słońca – i aż milej popatrzeć na kolorowe, zwiewne i krótkie stroje. Zaczynam więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu odpoczywając i pracując, bo wiosna to też nowe prace: w gospodarstwie i przy domu. To przecież czas „wiosennych porządków”. Wiosna to też czas na miłość – tak łatwo się zakochać, kiedy wszystko w koło zaczyna nowe życie, a otaczające nas zwierzęta i ptaki dają „dobry przykład” swoim zachowaniem, kiedy to przebudzone z zimowego snu, albo po powrocie z ciepłych krajów - zaczynają budować nowe gniazda, nory i szukają pary dla siebie.
Wiosna to więc przede wszystkim zieleń, to przebudzenie przyrody, które z przyjemnością obserwujemy na wiosennych spacerach: to zielone drzewa, krzewy, to zielona trawa i uprawne pola, a wraz z upływem wiosennych dni to kwitnięcie drzew i krzewów, to kwitnące kolorowe kwiaty na skwery i w domowych ogródkach. Wiosna to muzyka – rozśpiewane ptaki, rechot żab i odgłosy przebudzonych zwierząt. Wiosna to też radość ludzi i większy optymizm ale też nowe prace i obowiązki.
Z czterech pór roku najbardziej lubię wiosnę właśnie za to, że daje mi radość i sprawia, że każdego roku życie zaczyna się na nowo.
prośba o tłumaczenie na język rosyjski...
Napisano 28-09-2020 16:43:49
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
prośba o tłumaczenie na język rosyjski...
Napisano 24-02-2010 11:57
Весна, лето, осень и зима - каждый сезон имеет свое очарование. Некоторые, как самое жаркое лето, некоторые морозные зимы, некоторые из красочных осень, и мой любимый сезон весна.
Весна приходит в белом и морозная зима, который оборачивает все Перу Перу-одеяло в глубокий сон. Весна в момент пробуждения природы течение зимнего отдыха. За жизнь просыпаться деревья, цветы и другие растения, но и животные
и в некотором смысле, мы, люди. После долгой зимы с тоской с нетерпением ждем этого времени года, когда дни начинают удлинить, солнце уже не позволяет мне насладиться видом и наслаждаться теплыми лучами на вашем лице.
Что весна? С детства я помню, что весна началась плавления Маржана в реке - символ от зимы в первый календарный день весны 21 марта. Иногда в разы, так что в этот день весна действительно было, но иногда приходилось ждать от нее. Теперь, весна начинается для меня 21 марта, но когда они появятся в превью. Наиболее характерные признаки весны появляются на листе почки деревьев и кустарников, двор и сад красивыми цветами подснежники, крокусы сон-трава и немного позже, тюльпанов и нарциссов. Весна это начало жизни на возделанные поля, и первые ростки ранних культур. Опять весна трава начинает зеленых водорослей. Мир вокруг нас меняется своего покровителя на зеленый, это конец - по крайней мере, до следующей зимы - белая зима, и часто грязно-серыми. Весна возвращение аистов и других птиц, в странах с теплым, весна пение жаворонка и утро вечера кваканье лягушек. Весной также время первый теплый дождь, перед которыми мы не хотим, чтобы защитить зонтик, но весной также время сильные бури с сильными
ветра и проливных дождей. Весной также большие изменения в жизни людей. И наконец, выбросить его в теплую зимнюю одежду и, найдя тело
лучи солнца - и до milej посмотреть на красочные, воздушные, и короткие платья. Я начинаю тратить больше времени на свежем воздухе расслабляющее и работает, потому что весной также новую работу на фермах и в домашних условиях. Именно после все время "Весенняя уборка". Весна время для любви
- Так легко полюбить, когда все в кругу начинается новая жизнь, и окружающие нас животные и птицы дать "хороший пример" через его поведение, когда она проснулась от зимней спячки, или после возвращения из теплых стран - начинают строить новые гнезда норы, и, глядя Пара для себя.
Весна зеленый, прежде всего, пробуждение природы, был бы счастлив
наблюдается в весенние прогулки: зеленые деревья, кустарники, трава зеленая и культурной областях, а в конце весны дней до цветения деревьев и кустарников, красочные цветы цветут на площадях в приусадебных садах. Весна музыка - пение птиц, кваканье лягушек, звуки животного разбудили. Весной также на радость людям и больше оптимизма, а также новая работа и ответственность.
В течение четырех сезонов мне нравится больше всего весны, которая дает мне радость и делает каждый год, жизнь начинается заново.
prośba o tłumaczenie na język rosyjski...
Napisano 24-02-2010 15:21
Na tym serwisie NIE DZIAŁA cyrylica.
Teksty rosyjskie trzeba wrzucać na jakiś inny serwer i podawać tylko link do obrazka.

Moderator
pytanie:
odpowiedź: